دانلود کتاب امام علی و ستون پایه ھای سیاست حق مدار

تاریخ انتشار : 30 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان امام علی و ستون پایه ھای سیاست حق مدار

توضیحات:
ستون پایه های سیاست
سیاست در تاریخ اساسا نهادی بوده است برای کنترل سیستماتیک مردم از راه زور و فریب و دسیسه، بمنظور پاسداری از سامانه ای که بر پایه تبعیض و بی عدالتی اجتماعی بوده و در آن منافع و مصالح اقشار ویژه ای به زیان دیگران تامین می شود. در جهان معاصر نیز، برغم پیشرفت دانش اجتماعی و شبکه های ارتباطی و گسترش مبارزات اجتماعی، سیاست همچنان برپاشنه سنت های تاریخی خود می چرخد اگر چه ضرورتا اشکال پیچیده تری هم بخود گرفته است. به این ترتیب ” زور” و ” فریب” نه تنها از اندیشه و رفتار متداول سیاسی جدایی ناپذیر بوده بلکه همواره از ارکان اساسی آن به شمار می رفته است. به نظر ماکیاولی، فیلسوف سیاسی قرن شانزدهم ایتالیا در سیاست یا باید شیر بود یا روباه.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: امام علی و ستون پایه ھای سیاست حق مدار

نوع فایلنویسنده: محمود رضاقلی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۴۶

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب امام علی و ستون پایه ھای سیاست حق مدار

نظرات