دانلود کتاب آداب ازدواج و زندگى خانوادگی

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان آداب ازدواج و زندگى خانوادگی

توضیحات:

مردان و زنان بی همسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز میسازد، خداوند گشایش دهنده و (به حالات بندگان) آگاه است. و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت (و پاك دامنی را) پیشه کنند تا خداوند آنانرا با فضل خود، بی نیاز سازد .

ترغیب به ازدواج آسان
از آغاز سوره مبارکه”نور”  تا به این آیه، راههاي حساب شده مختلفی براي پیش گیري از آلودگی هاي جنسی مطرح شده است، که هر یک از آنها تأثیر به سزائی در پیش گیري یا مبارزه با این آلودگی ها دارد.

در آیات مورد بحث نیز به یکی دیگر از مهمترین طُرُق مبارزه با فحشاء که ازدواج ساده و آسان، و بی ریا و بی تکلف است، اشاره شده، زیرا این نکته مسلم است که براي بر چیدن بساط گناه، باید از طریق اشباع صحیح و مشروع غرائز وارد شد، و به آداب ازدواج و زندگی خانوادگی، ص:۱۹

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: آداب ازدواج و زندگى خانوادگی

نوع فایلنویسنده: محمد امینی گلستانی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۶۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب آداب ازدواج و زندگى خانوادگی

نظرات