دانلود کتاب آسیب شناسی امنیت غذایی در ایران

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2017

 

کتاب آسیب شناسی امنیت غذایی در ایران


توضیحات:

امنيت غذايي و ايمني غذا از واژه هاي مهم و كاربردي است كه امروزه در اسناد توسعه اي به آن پرداخته شده است و از سوي مسوئلان به كار گرفته مي شود. امنيت غذايي به دسترسي همه افراد يك جامعه، در تمام ادوارعمر به غذاي كافي و سالم براي داشتن زندگي سالم و فعال گفته مي شود و در آمد خانوار از عوامل مهم در تامين امنيت غذايي در يك نظام اجتماعي مي باشد. عامل مهم ديگر در تامين امنيت غذايي جامعه، ذائقه و دانش تغذيه اي خانواده ها در نحوه تخصيص بودجه براي تهيه بهترين نوع غذاي در دسترس و چگونگي تقسيم غذا در خانواده مي باشد. امنيت غدايي زماني تامين مي شود كه سرانه سبد غذايي خانواده به صورت صحيح انتخاب و تهيه شود، تا عناصر و مواد غذايي سالم و صحيح به سلولها و اندام هاي بدن برسد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: آسیب شناسی امنیت غذایی در ایران

نوع فایلنویسنده: سیده نرجس طاهری میرانی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۶

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب آسیب شناسی امنیت غذایی در ایران

نظرات