دانلود کتاب آسیب شناسی بازنمایی ازدواج در سینمای ایران

تاریخ انتشار : 15 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان آسیب شناسی بازنمایی ازدواج در سینمای ایران

توضیحات:

ازدواج از کهن ترین و رایج ترین گونه های ارتباطات انسانی است. حضور این واقعیت ارتباطی در گستره همهی اجتماعات انسانی و متاثر بودن ازدواج از زمینه های فرهنگی مختلف، بدست دادن تعریفی عام و جهانشمول را دشوار کرده است. انسان شناسان ( فرهنگی) سعی می کنند زناشویی را به گونه ای تعریف کنند که همه انواع شناخته شده اش را در برگیرد اما با این همه تعریف چندان جامعه را نمی توانند بدست دهند.
پدر قانونی فرزندان یک زن، و مادر قانونی فرزندان یک مرد را تعیین کند. به کی از دو طرف ازدواج یا هر دو آن ها حق انحصاری در رابطه جنسی با دیگری اعطا کند.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: آسیب شناسی بازنمایی ازدواج در سینمای ایران

نوع فایلنویسنده: علی جعفری

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب آسیب شناسی بازنمایی ازدواج در سینمای ایران

نظرات