دانلود کتاب آموزه های بهبود محیط کسب و کار

تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان آموزه های بهبود محیط کسب و کار

توضیحات:

از آنجا که تهی دستان قدرت حفظ دارایی با تجارت در محدوده قانونی را ندارند، نمی توانند بخشی از اقصاد جهانی باشند. چگونه می توان برگه بارنامه را تکمیل کرد اگر آدرسی رسمی یا کسب و کاری قانونی نداشته باشیم؟ چگونه می توان یک دارایی را در بازار بین المللی جابه جا کرد در حالی که نظام مالکیت رسمی تثبیت نشده است؟ ظاهرا چنین اقداماتی را نمی توان انجام داد و بنابراین روشن است که چرا محرومان از جهانی شدن نفع زیادی نمی برند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: آموزه های بهبود محیط کسب و کار

نوع فایلنویسنده: دکتر جعفر خیرخواهان

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب آموزه های بهبود محیط کسب و کار

نظرات