دانلود کتاب آناتومی

تاریخ انتشار : 20 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان آناتومی

توضیحات:

تعریف آناتومی انسان ها:
” آناتومی” علمی است که موضوع آن بررسی ساختمان بدن انسان است. اگر این بررسی مربوط به ساختمان یک قسمت از بدن باشد، به آن آناتومی موضعی می گویند.
تقسیمات آناتومی:
در علم آناتومی بدن انسان با هدف های گوناگون و از راه های مختلف تحت مطالعه قرار می گیرد. به همین دلیل برای این علم تقسیماتی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
۱- آناتومی درشت: که در آن شناخت بدن انسان، بدون استفاده از میکروسکوپ ( چشم غیر مسلح) امکان پذیر است، کسب می شود.
۲- آناتومی میکروسکوپی: که در آن بدن انسان با استفاده از میکروسکوپ ( چشم مسلح) مطالعه و شناسایی می شود.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: آناتومی

نوع فایلنویسنده: خسرو ابراهیم

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹۳

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب آناتومی

نظرات