دانلود کتاب آنچه باید یک جوان بداند ( ویژه دختران )

تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان آنچه باید یک جوان بداند ( ویژه دختران )

توضیحات:
واقع بینی

متاسفانه این تمایل در بیشتر ما وجود دارد, که کسالت و تنبلی خود را نادیده گرفته و شکست در کارها را به گردن دیگران و یا پیشامدها بیندازیم ونقایص و معایب خودمان را به حساب نیاورده و در صدد برطرف کردن آن نباشیم . تجربه نشان داده است که ما همیشه مایل هستیم کارها را آن طور که دلمان می خواهد, ببینیم , نه آن طور که هستند . دوست نداریم درباره معایب و نقایص خودمان اندکی بیندیشیم , در حالی که تفکر درباره کارها و نقایص آن , موجب جلوگیري از تکرار خطا درکارهاي بعدي ما خواهد شد و با این تلقی هر روز که از عمرمان می گذرد, یک قدم در جهت کمال و بی نقصی به پیش می نهیم .
مهمترین دوران زندگی

اگر شما به عنوان یک جوان درباره دوران بلوغ , که یکی از مهمترین و حساسترین دوران زندگی است , آگاهی پیدا کنید و بدانید که چه تغییراتی دروجود شما و همسالانتان رخ می دهد, آن وقت گذشتن از این دوران بحرانی براي شما بسیار آسان خواهد بود . مهمترین ویژگیهاي این دوران , بروز تمایلات جنسی است . ندانستن و آگاه نبودن از این مسائل , ضامن گناه نکردن وپاك ماندن نیست

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: آنچه باید یک جوان بداند ( ویژه دختران )

نوع فایلنویسنده: رضافرهادیان

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸۸

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب آنچه باید یک جوان بداند ( ویژه دختران )

نظرات