دانلود کتاب آینده بشر

تاریخ انتشار : 1 ژانویه 2017

 

کتاب آینده بشر

توضیحات:

اگر بشر را متفکر زیست شناسی از سیاره مریخ مورد مداقه و بررسی قرار دهد آخرین فصل از گزارشی را که تهیه می کند با سطر فوق شروع خواهد کرد. ما چون پای خودمان سخت در میان است، یعنی همه ما، چه از جهان غرائز و چه از حیث هوس ها و احساساتمان چنان آلوده ایم که در بررسی های خود در مورد آدمیزاد نمی توانیم به آن مرتبه از بی طرفی و بی غرضی که برای ساکن سیاره دیگری مقدور است دست یابیم.

 

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب:  آینده بشر

نوع فایلنویسنده: برتراند راسل

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۲۷

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب آینده بشر

نظرات