دانلود کتاب آیین زرتشت(راه زرتشت)

تاریخ انتشار : 23 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان آیین زرتشت(راه زرتشت)

توضیحات:

گاهان از نگاه اوستاشناسان

” آیین زرتشت آن طور كه در گاتها محفوظ مانده، به كلی از آلایش نو بیگانه و بری است. مرتبه ی اخلاقی زرتشت و جنبه و جدیت و علو مقام بشریت و درجه ی فلسفی او را، به خوبی از گاتها می توان دریافت كه با چه جرات و استحكام به بلندترین و مهمترین مساله پرداخته است. او مردی است كه پا از دایره ی استعداد زمان خویش بیرون نهاد. در آن زمان كهن از برای ذات پروردگار و برخاستن نیروی بدی گفته های فلسفی آورد. پایه های دین او در فدیه و قربانی و آیین های ظاهری نیست، بلكه اندیشه ی پارسا وپاك وبر پایه آن، زندگانی نیك، اساس آموزش های اوست”. (پروفسور كیكر)
“آزادی اندیشه، وحدت دینی و خردورزی شدید، هوش تند وتیز و ذوق ویژه برای چیزهای نوی اخلاقی كه همیشه از ویژگی های ایرانیان بود، در گاهان زرتشت به خوبی دیده می شود” (پرفسور میه)

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: آیین زرتشت(راه زرتشت)

نوع فایلنویسنده: شادی آریابد

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب آیین زرتشت(راه زرتشت)

نظرات