دانلود کتاب ازدواج ( آموزش پیش از ازدواج)

کارنیل رایگان کتاب های موفقیت

 

کتاب ازدواج ( آموزش پیش از ازدواج)

توضیحات:
جذابیت
معمولا اولین عنصر محرک برای آشنایی با یک نفر جذابیت اوست. جذابیت در آغاز و گسترش آشنایی زن و مرد تاثیر به سزایی دارد. در مطالعات انجام شده این نتیجه بدست آمده است که جذابیت ظاهری بیشترین تاثیر غیرمنطقی را بر اکثریت افراد دارد و یکی از مهمترین شاخصه هایی است که در تعداد افراد خواستار ازدواج با فرد تاثیر دارد. در نگاه اول جذابترین افراد به احتمال زیاد افرادی گرم، حساس، مهربان، به روز و با کفایت هستند. در یک مطالعه بین فرهنگی که سی و سه فرهنگ در نقاط مختلف جهان را در بر می گرفت، ظاهر فیزیکی در همه ی موارد به عنوان جذابترین عامل توسط مردان ذکر شده بود، در حالی که خانمها به دور نمای مالی مردان و بلندپروازی آن ها یا سخت کوشی و جدی بودن آن ها توجه می کردند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب:  ازدواج ( آموزش پیش از ازدواج)

نوع فایلنویسنده: مهدی میرمحمد صادقی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب ازدواج ( آموزش پیش از ازدواج)

نظرات