دانلود کتاب اسلام پزشک بی دارو

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2017

 

کتاب اسلام پزشک بی دارو

توضیحات:

علم غذاشناسی از علومی است که امروز توسعه بیشتري یافته و مورد علاقه عموم طبقات مردم قرار گرفته است . این علم در زمان قدیم هم متداول بوده است . و بهترین سند آن ، کتابهایی است مانند ((مخزن الاویه )) و امثال آن که در این باره تدوین شده است . امروز غذاشناسان ، با الهام از این کتب و تجربیات و زحماتی که خود در این قسمت به کمک آزمایشها متحمل گشته اند سبب تکمیل و گسترش بیشتر این علم شده اند. البته اگر افراد اجتماع در حد استعداد خود نسبت به غذاها شناسایی پیدا کنند و به کار بندند بهمان اندازه به بهداشت عمومی کمک نموده و متقابلا به همان نسبت از مصرف داروها و مخارج هنگفت مربوط به آن و بیماریها کاسته خواهد شد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: اسلام پزشک بی دارو

نوع فایلنویسنده: احمد امین شیرازی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۶۱

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب اسلام پزشک بی دارو

نظرات