دانلود کتاب اصول بازي شطرنج

تاریخ انتشار : 20 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان اصول بازي شطرنج

توضیحات:
فراگیري اصول بازي شطرنج ارتقاي سریع سطح توانایی از یک بازیکن مبتدي به یک بازیکن پیشرفته و حرفه اي را در پی داشته ودستیابی به مهارتهاي فنی این بازي را میسر می گرداند؛ در غیر اینصورت یک بازیکن مبتدي براي اگاهی از این اصول و رسیدن به رتبه هاي بالاتر باید بازي هاي بیشماري را انجام دهد تا به اهمیت آنها پی ببرد . اموزش هاي حرفه اي شطرنج در واقع یک راه میانبر محسوب می شود که هر علاقه مندي را در مدت زمان کوتاه ی با مفاهیم اساسی و اصول اجتناب ناپذیر شطرنج آشنا می سازد.

از طرف دیگر ، بازیکنی که هنوز با این اصول و مفاهیم اساسی آشنا نگردیده باشد هیچگاه عصاره ي اصلی بازي را درك نکرده و آنچه که بازي خواهد کرد بیشتر گذراندن وقت است تا اجتماع تمرکز و تفکر منطقی. راجع به پیامدهاي سازنده ي بازي شطرنج و تاثیرات آن بر عملکرد منطقی افراد در رده هاي سنی مختلف از کتابها و نوشته هاي مربوط بیشتر می توان کسب اطلاع نمود ، آنچه که در حال حاضر می توان اشاره نمود این است که تفاوت هاي بسیاري بین شطرنج عوام و شطرنج فنی وجود دارد که این مجموعه تلاش می کند گوشه اي از این تفاوت ها را جبران نماید.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: اصول بازي شطرنج

نوع فایلنویسنده: خلیل حسینی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب اصول بازي شطرنج

نظرات