دانلود کتاب الگوي زندگی و شوهرداري

تاریخ انتشار : 15 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان الگوي زندگی و شوهرداري

توضیحات:

پرستاري پاره ي پیامبر از پیامبر در جبهه

در جنگ احد پیامبر اکرم (ص) مجروح شدند و خون از سر و صورت و دندان مبارك آن حضرت سرازیر گشت. فاطمه ي زهرا (س) این بانوي نیکوکار که به کار پرستاري مجروحان در پشت جبهه اشتغال داشت، خود را به پدر رساند. علی(ع) با ظرفی آب میآورد و فاطمه (س) صورت پیامبر را شستشو میداد، براي بند آوردن خون از تخم مرغ استفاده کرد و آب بر سر آن حضرت ریخت، اما خون بند نیامد. فاطمه (س) قطعه ي بوریایی را آتش زد تا به صورت خاکستر درآمد و آنگاه خاکستر را در محل ریزش خون قرار داد و خون بند آمد.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: الگوي زندگی و شوهرداري

نوع فایلنویسنده: عبد الکریم بى آزار شیرازى

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب الگوي زندگی و شوهرداري

نظرات