دانلود کتاب انتخاب برای ازدواجی موفق

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان انتخاب برای ازدواجی موفق

توضیحات:
فاصله سنی مناسب
بهترین فاصله سنی بین زوجین ۲-۶ سال است. فاصله سنی زیاد ( بالای ۱۰ سال) موجب عدم تناسب بین آن ها می شود و مشکلات زیادی به وجود می آورد. در این حالت از دست روانشناس هم کاری ساخته نیست. بحث تناسب سن، به خلقت و جنسیت افراد بستگی دارد. افراد در سنین مختلف از نظر جسمی ، روانی، اجتماعی و عاطفی حالات متفاوت دارند. با توجه به اینکه دختران از نظر عقلی، سریع تر از پسران به سن کمال عقل می رسند، رعایت فاصله مناسب کاملا ضروری و مهم است.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: انتخاب برای ازدواجی موفق

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۵

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب انتخاب برای ازدواجی موفق

نظرات