دانلود کتاب اندیشه ورزی

کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت

کتاب اندیشه ورزی

توضیحات:
بیشترین زمان ما برای دیدن، صرف دیدن محتوای ذهن خودمان می شود. ما گاه تصورات ذهن خود را چنان واقعی می پنداریم که گویی در عالم بیرون وجود دارد. در واقع آنچه را که در ذهن داریم فکر می کنیم در محیط وجود دارد در حالی که همیشه چنین نیست. ذهن می تواند خارج از خود محیطی مجازی را شکل دهد که واقعیت محتوایی نداشته باشد.
خداوند عقل را به انسان داد تا ماشین زندگی اش بدون فرمان نباشد.

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب: اندیشه ورزی

نوع فایلنویسنده: محمدنظری گندشمین

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۴

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب اندیشه ورزی

نظرات