دانلود کتاب انسان دلسوز به خویشتن

تاریخ انتشار : 22 دسامبر 2016

کتاب انسان دلسوز به خویشتن

توضیحات:
در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی می کند، تا آیتی از آیات حق و حجتی بر خلایق باشد، آنچنانکه حق ایشان را محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمو د. دل و جانشان را از هر آنچه جز اوست پاکیزه ساخت، تا همه ی غوغا و هیاهویشان را شور عشق

خود گرداند، خلعت بندگی بر تامت شان پو شید و تاج ول ی را اف سر شان ساخت. د ست حق از این آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه باشد گم گشتگان را. پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند، پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان آفرین تسلیم داشتند. در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند. و علامة فقید استاد سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا، سوخته ی در عشق و معرفت حق و پیام آور عبودیت که خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب: انسان دلسوز به خویشتن

نوع فایلنویسنده: علامه فقید سعادتملوک تابش هروی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۱۶

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب انسان دلسوز به خویشتن

نظرات