دانلود کتاب بازاریابی چریکی

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان بازاریابی چریکی

توضیحات:

بازاریابی چریکی پاسخی علمی به نیاز کسب و کارهای کوچک برای بقا در بازارهای رقابتی سنگین است. اینروزها که خصوصا اجناس چینی در حال تبرزدن به ریشه تولیدات داخلی ایرانی است، حضور رقابت آمیز کسب و کارها و تولیدی های کوچک ایرانی در بازار رقابت بیش از پیش نیازمند حمایت و مراقبت برای بقا هستند.
بازاریابی چریکی که به بازاریابی پارتیزانی هم شناخته می شود، می تواند این نقش حمایتی را برعهده گرفته و بدون نیاز به برنامه ریزی های حرفه ای به کسب و کارهای کوچک کمک نماید.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: بازاریابی چریکی

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۳

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب بازاریابی چریکی

نظرات