دانلود کتاب بازی های والد و کودک

تاریخ انتشار : 19 دسامبر 2016

کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت

کتاب بازی های والد و کودک

توضیحات:

پریدن روی احساسات و رنگها
تصاویر مربوط به احساسات (شادی، ترس، خشم و ناراحتی) در فواصل مناسبی روی کف اتاق چسبانده می شود و از کودکان خواسته می شود تا به دستور مربی روی احساس خاصی پا بگذارند. بجای تصاویر مربوط به احساسات می توان از کاغذهای رنگی نیز استفاده کرد.
گرفتن عروسک
چند سبد کوچک را در اختیار کودکان قرار دهید. یکی از کودکان عروسکی را در دست می‌گیرد و آن را به سمت یکی ازکودکان که سبد در دست دارد پرتاب می کند. کودکی که عروسک به سمت او پرتاب شده باید با کمک سبد آن را بگیرد.

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب: بازی های والد و کودک

نوع فایلنویسنده: حسین رضایی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۱۲

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب بازی های والد و کودک

نظرات