دانلود کتاب برخورد با نوجوانان و جوانان خجالتی یا منزوی

تاریخ انتشار : 19 دسامبر 2016

کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت

کتاب برخورد با نوجوانان و جوانان خجالتی یا منزوی

توضیحات:
علائم خجالت یا گوشه گیری ممکن است به عنوان قسمتی از شخصیت کلی دانش آموز یا دانشجو و یا واکنش موقعیتی خاص به یک عامل استرس زا ظاهر شود. افراد در موقعیت های اجتماعی که باعث می شود آن ها احساس کنند که از لحاظ روانی بی پشتیبان و متفاوت از سایرین می باشند مستعد کم رویی هستند. سایر انواع کم رویی های اجتماعی ممکن است از تجربیات خاص و عوامل محیطی ناشی شود.

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب: برخورد با نوجوانان و جوانان خجالتی یا منزوی

نوع فایلنویسنده: ابوالفضل شفیعی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب برخورد با نوجوانان و جوانان خجالتی یا منزوی

نظرات