دانلود کتاب بیوشیمی هورمون ها

تاریخ انتشار : 20 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان بیوشیمی هورمون ها

توضیحات:

هورمون ها ترکیباتی هستند که توسط غدد درون ریز ساخته می شوند، و سپس توسط جریان خون به اعضا یا بافت های خاصی به نام بافت های هدف انتقال می یابند، تا عمل فیزیولوژی خود را به انجام برسانند.
منشا رویانی: سلول های اپی تلیال مبنای رویانی اغلی غدد درون ریز می باشند و به نظر می آید که ستیغ عصبی منشا جنینی سلول های تعداد زیادی از غدد درون ریز باشد.
ساختمان شیمیایی هورمون ها
طبقه بندی هورمون ها بر اساس ساختمان شیمیایی آن ها عبارت است از: استروئیدها، پلی پپتیدها و مشتقات آمینو اسید و اسیدهای چرب.
هنگامی که هورمون ها در جریان خون قرار گیرند، حرکت کرده و به سوی سلول هدف می روند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: بیوشیمی هورمون ها

نوع فایلنویسنده: دکتر رضا حاجی حسینی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب بیوشیمی هورمون ها

نظرات