دانلود کتاب ترکیب بازی درمانی با رفتار درمانی شناختی

تاریخ انتشار : 23 دسامبر 2016

 

کتاب ترکیب بازی درمانی با رفتار درمانی شناختی

توضیحات:

این کتاب حاصل بیست و پنج سال تجربیات حرفه ای در کلینیک های  کودکان و نوجوانان می باشد که فقدان آن بسیار محسوس بود. زندگی شغلی من پس از اخذ مدرک فوق لیسانس در روانشناسی بالینی از دانشگاه نیویورک آغاز شد. من در انجمن خدمات خانواده و کودک استخدام شده، هم چنین در مرکز رشد کودکان به بررسی و درمان تاخیرات رشدی و سنی کودکان مشغول شدم.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: ترکیب بازی درمانی با رفتار درمانی شناختی

نوع فایلنویسنده: آتنا دروز -غزال رمضانی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۳۰

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب ترکیب بازی درمانی با رفتار درمانی شناختی

نظرات