دانلود کتاب تغییراتی کوچک، تحولی بزرگ درعادات شما

تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

 

کتاب  تغییراتی کوچک، تحولی بزرگ درعادات شما

توضیحات:
آیا می دانید قدرت عادت های کوچک شما چقدر است؟ آیا می دانید عدم تغییر عادات مهم، هر روز استرس را بیشتر می کند؟ آیا می دانید ترک کردن عادات بد، و ایجاد عادات خوب، خیلی ساده تر از چیزیست که تصور می کنید؟ آیا می دانید چرا عادات بد خود را ترک نمی کنید، با وجود اینکه می دانید چه عواقب ناخوشایندی در انتظارتان است؟ چه چیزی باعث می شود که آرامش در زندگی ما روز به روز کمرنگ تر شود؟

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب:  تغییراتی کوچک، تحولی بزرگ درعادات شما

نوع فایلنویسنده: مجید بغیاری

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۸

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب  تغییراتی کوچک، تحولی بزرگ درعادات شما

نظرات