دانلود کتاب جهش در کسب و کار برای مدیران و صاحبان مشاغل

تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان جهش در کسب و کار برای مدیران و صاحبان مشاغل

توضیحات:

سیستم سازی:
یکی از مهمترین رازهای شرکت های جهشی آن است که مدیران و افراد تصمیم گیرنده به صورت مرتب بر سیستم سازی کار می کنند. سیستم چیست؟ مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته که خروجی مشخصی ایجاد می کنند. ما به عنوان مدیر باید بتوانیم سیستمی بسازیم که با حداقل دخالت خودمان تمامی کارها به خوبی پیش برود و هر روز درآمد ایجاد شود.
بسیاری از مدیران فکر می کنند یک کسب و کار دارند زیرا مالک و مدیر مجموعه خودشان هستند ولی حقیقت چیز دیگری است.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: جهش در کسب و کار برای مدیران و صاحبان مشاغل

نوع فایلنویسنده: پان بقوسیان

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب جهش در کسب و کار برای مدیران و صاحبان مشاغل

نظرات