دانلود کتاب جوان و انتخاب بزرگ

تاریخ انتشار : 27 دسامبر 2016

 

کتاب جوان و انتخاب بزرگ

توضیحات:

از آنجایی که دوران جوانی، جدی ترین دوران زندگی هر انسانی است و جوانان باید در دوران جوانی با ابعاد جدی زندگی رو به رو شوند، و با توجه به این که ” تربیت باید گرم و جدی” باشد و نه سطحی و غیرجذاب، این انتشارات تصمیم گرفت مباحثی را که استاد طاهرزاده با جوانان در میان گذاره اند، طی چند کتاب منتشر نمایند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: جوان و انتخاب بزرگ

نوع فایلنویسنده: اصغر طاهرزاده

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۰

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب جوان و انتخاب بزرگ

نظرات