دانلود کتاب خوردن حیوانات

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2017

 

کتاب خوردن حیوانات


توضیحات:

خوردن حیوانات:
شاید اولین انگیزه پسر من در زندگی، خوردن بود. چند ثانیه پس از تولد، او از سینه مادرش تغذیه می کرد. من به شگفتی بی سابقه ای فقط نظاره می کردم. او بدون هیچ تجربه قابلی می دانست که چگونه باید از سینه مادر شیر بخورد. میلیون ها سال تکامل این دانش را در وجود او به ودیعه نهاده بود. البته تنها غذا خوردن او غیر ارادی نبود بلکه ضربان قالب او و هچنین تنفسش هم غیر ارادی و بدون آموزش قابلی انجام می شد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: خوردن حیوانات

نوع فایلنویسنده: جاناتان سفران فوئر

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۷۹

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب خوردن حیوانات

نظرات