دانلود کتاب دایره المعارف روابط جنسی یا رهبر زناشویی

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دایره المعارف روابط جنسی یا رهبر زناشویی

توضیحات:

تکامل عشق
در گوشه و کنار زمین و اعماق دریا و فراز آسمان همواره جانوران معاشقه و زاد و ولد می کنند و در مقابل هر برگی که بر زمین میافتد و خاک می شود در اثر جذبه عشق مولود تازه ای بوجود می آید.
دو غریزه اصلی انسان یعنی غریزه حفظ نفس و غریزه جنسی در طول میلیونها سال تکامل یافته ولی تکامل غربزه جنسی بغایت عالیتر از دیگری است مثلا تفاوت بین حیوان سبعی که شکار در خاک و خون آغشته خود را میبلعد با انسان متمدنی که شام می خورد هزار بار کمتر از فرق بین جفت گیری حیوانات و معاشقه بشر است.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دایره المعارف روابط جنسی یا رهبر زناشویی

نوع فایلنویسنده: نارمن هیر

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۷۵

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دایره المعارف روابط جنسی یا رهبر زناشویی

نظرات