دانلود کتاب درآمدی بر استراتژی کاهش تقاضا

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان درآمدی بر استراتژی کاهش تقاضا

توضیحات:

در نگاه سیستمی سعی می شود که تمامی ابعاد و عناصر یک پدیده مورد توجه قرار گیرند. در این شیوه اطلاعات لازم از عملکرد ، نقاط قوت و ضعف هر یک از ابعاد جمع آوری شده و بر اساس این اطلاعات تصمیم گیری و اجرا صورت می گیرد. نگاه سیستمی حکم می کند که عناصر و خرده نظام هیا سیستم را در تعامل با یکدیگر در نظر بگیریم. ضمن اینکه هر یک را دارای شانی مستقل و خود آیین بدانیم. پیش فرض نگرش سیستمی به این پدیده این است که ویژگی منحصر به فرد هر سیستم، برآیند عملکردها و ویژگی های تک تک خرده نظامهای درون آن است.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: درآمدی بر استراتژی کاهش تقاضا

نوع فایلنویسنده: محمد رضایی

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۸

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب درآمدی بر استراتژی کاهش تقاضا

نظرات