دانلود کتاب دولت های شیعه در طول تاریخ

تاریخ انتشار : 21 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دولت های شیعه در طول تاریخ

توضیحات:
دوران فترت بود. دستورات رهبران الهی و راهنمایان توحید بدست فراموشی زمان، سپرده شده بود، و از ان، اثری دیده نمی شد. زمامداران گمراه مردم را از راه راست، منحرف ساخته و به کج روی میکشاندند. توده بی دانش، گوسفندوار، کورکورانه، بدنبال مطامع آنان می رفتند، و در آتش نادانی، فقر، محرومیت، فساد اخلاقی، میسوختند. یا به تعبیر قرآن : در لب پرتگاه دره پر آتشی، قرار داشتند که هر ان ترس آن می رفت، که در ان دره سقوط کنند و طعمه شعله های سوزان آن، شوند. بویژه مردم صحرای سوزان حجاز. که بهره کمتری از تمدن آنروز داشتند، قانون جنگل و بیابان بر ان ها حکومت میکرد.آشوب، کشتار، چپاول، یغماگری روش عادی و روزانه آن ها را تشکیل می داد.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دولت های شیعه در طول تاریخ

نوع فایلنویسنده: استاد محمد جواد مغنیه

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۴۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دولت های شیعه در طول تاریخ

نظرات