دانلود کتاب دیوان سنایی غزنوی

تاریخ انتشار : 3 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دیوان سنایی غزنوی

توضیحات:

حکیم سنایی غزنوی قدس الله تعالی روحه ( که) کنیت و نام وی ابوالمجدود بن آدم است … از کبرای طایفه صوفیه است و سخنان وی را به استشهاد در مصنفات خود آورده اند و کتاب ” حدیقه الحقیقه” بر کمال وی در شعر و بیان اذواق و مواجید ارباب معرفت و توحید دلیل قاطع و برهانی ساطع است. (وی) از مریدان خواجه یوسف همدانی است…”دولتشاه سمرقندی نیز در تذکره الشعرای خود درباره سنایی نوشته است.
“حکیم سنایی غزنوی که کنیت او ابوالمجد و نامش مجدودین آدم است مشرق طلوع حقایق محور فلک دقایق معدن جواهر اسرار الهی مخزن نقود رمزو نامتناهی است….”

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دیوان سنایی غزنوی

نوع فایلنویسنده: بدیع الزمان فروزانفر

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۸۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دیوان سنایی غزنوی

نظرات