دانلود کتاب رازهای جذب بیماران در بازاریابی دندانپزشکی

تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان رازهای جذب بیماران در بازاریابی دندانپزشکی

توضیحات:
داستان چیست؟
چرا بعضی از دندانپزشکان درآمدی عالی دارند اما دیگر همکاران او حتی مطبشان به خوبی نمی چرخد؟
آیا دندانپزشکی که ۳ شیفت داخل کلینیک ها خدمات خود را ارائه می کنند صرفا به ان دلیل است که سرمایه اولیه برای دایر کردن مطب خود را ندارد؟
با من همراه باشید تا برخی موضوعات را روشن کنیم.
در مورد دندانپزشک جوانی که گفتم به صحبت نشستم وقتی با او صحبت می کردم متوجه شدم که او نکاتی را رعایت می کند که جز خلق و خوی او است و حتی خود او نمی داند که به مهمترین اصول موفقیت در کار عمل می کند و با این که جوان است مراجعات بیماران به او بسیار زیاد است.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: رازهای جذب بیماران در بازاریابی دندانپزشکی
نوع فایلنویسنده: www.highdent.ir
نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب رازهای جذب بیماران در بازاریابی دندانپزشکی

نظرات