دانلود کتاب راهنمای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

تاریخ انتشار : 6 جولای 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان راهنمای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

توضیحات:
منطقه آزاد کیش توسط سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل که سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این سازمان و شرکت های وابسته به آن از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولتی مستثنی بوده و منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه های مربوطه اداره می شوند و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت می باشد.
سازمان منطقه آزاد کیش توسط هیات مدیره ای متشکل از سه نفر اداره می شود. اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب می شوند.
مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده دارد.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: راهنمای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

نوع فایلنویسنده: سازمان منطقه آزاد کیش

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۶

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب راهنمای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

نظرات