دانلود کتاب راهنمای کنترل گزش جانوران زهردار

تاریخ انتشار : 20 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان راهنمای کنترل گزش جانوران زهردار

توضیحات:
عقرب (کژدم-گزدم) به دلیل نیش سمی بعضی گونه ها که برای انسان کشنده است، از قدیم به خوبی شناخته شده و همواره باعث ترس ، نفرت و مرگ گروه زیادی از انسان ها در طول تاریخ بوده است.
عقرب ها در زمره ی اولین جانورانی هستند که از زمان های قدیم در طبیعت وجود دارند و خود را با محیط زندگی سازگار نموده اند. این جانوران کمتر قادر به مهاجرت و تغییر مکان هستند و طی تغییرات کره ی زمین پراکندگی کمتری دارند.
تنوع عقرب در ایران با توجه به تنوع موقعیت جغرافیایی و وضعیت مختلف آب و هوایی کشور به نسبت مهم است. عقرب ها علاوه بر دشت در مناطق کوهستانی هم دیده می شوند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: راهنمای کنترل گزش جانوران زهردار

نوع فایلنویسنده: مینو مشایخی، شیرین موبد مهدی آبادی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۶

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب راهنمای کنترل گزش جانوران زهردار

نظرات