دانلود کتاب راهکار های هدف گذاری و برنامه ریزی برای فروشنده ها

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان راهکار های هدف گذاری و برنامه ریزی برای فروشنده ها

توضیحات:
فروشندگان قدرتمند هدفمند هستند.برای موفقیت در کار فروش اهداف خود را تعیین کنید و سپس آن ها را بنویسید .اهداف وقتی نوشته شوند قدرت می یابند . به عنوان یک فروشنده برای خود اهداف روزانه و هفتگی تعیین کنید.مشخص کنید در روز باید با چند نفر تماس بگیرید و آن را به عنوان هدف برای خود قرار بدهید.وقتی بدانید روزانه باید به تعداد مشخصی تماس برسید آن وقت متمرکز تر و با انگیزه تر کار می کنید. آیا همین قدر که حداکثر تلاشمان را بکنیم کافی است؟ فقط سعی کنیم هر روز تا جایی که می توانیم تماس بگیریم؟!

یک دونده دو را تصور کنید که برای مسابقات المپیک خودش را آماده می کند.آیا همین که هر روز تا جایی که توان دارد، بدود برای موفقیتش کافی است؟یا اینکه باید بر اساس یک برنامه تنظیم شده هر روز مسافت مشخصی را بدود؟ اهداف روزانه و هفتگی به ما کمک می کند سریعتر به موفقیت برسیم.دقت داشته باشید اهداف باید نوشته شوند.اهداف مکتوب از قدرت بالاتری برخوردارند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: راهکار های هدف گذاری و برنامه ریزی برای فروشنده ها

نوع فایلنویسنده: مهندس احسان نصیری

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب راهکار های هدف گذاری و برنامه ریزی برای فروشنده ها

نظرات