دانلود کتاب راه اندازی کسب و کار امروزی

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان راه اندازی کسب و کار امروزی

توضیحات:

نوآوری، تبدیل فکر جدید به فرایند، محصول و یا خدمتی جدید است . باید توجه داشت که تمام ایده ها تبدیل به کالا، خدمت ، فرایند یا ساختار نظام مند نمی شوند. وجود چالشهای زیاد در زمینه نوآوری، وجود حفره ای بر سر راه تبدیل ایده های جدید به نوآوری در اثر عدم وجود نظام حمایتی از ایده ها، ریسک پذیر نبودن فرد صاحب ایده، عدم تمایل به راه اندازی کسب و کار جدید، ضعف دانش یا ضروری ندانستن تبدیل ایده به نوآوری در فرد صاحب ایده همه از مواردی است که ضرورت پرداختن به نگارش طرح کسب و کار را برای تبدیل ایده به نوآوری به وجود می آورد.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: راه اندازی کسب و کار امروزی

نوع فایلنویسنده: حسین مجدفر

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب راه اندازی کسب و کار امروزی

نظرات