دانلود کتاب زن، هنر، قدرت

تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان زن، هنر، قدرت

توضیحات:
بايد به خاطر سپرد كه يكي از مه مترين كاركردهاي ايدئولوژي، پنهان كردن روابط آشكار قدرت است كه در يك لحظه ي خاص تاريخي در جامعه حكمفرما مي شود؛ آن هم از اين طريق كه آنان را بخشي از نظم لايزال و طبيعي چيزها نشان مي دهد. همين طور بايد به ياد داشت كه قدرت نمادين نامريي است و تنها با همدستي و مشاركت كساني اعمال مي شود كه نميتوان آنان را از اين حيث بازشناخت كه آيا تسليم آن هستند و يا آن را به كار مي گيرند. هنرمندان زن بيشتر از معاصران مرد خود از تحريكات گفتمانهاي ايدئولوژيك مصون نيستند، و همين طور نبايد خيالبافي كرد كه مردانِ مسلط، خيانتكارانه يا حتي آگاهانه ايدههاي خود را بر زنان تحميل ميكنند. به باور ميشل فوك ، و قدرت تنها در  شرايطي قابلپذيرش است:” که بخش قابل توجهي از خود را پنهان كند.”

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: زن، هنر، قدرت

نوع فایلنویسنده: ليندا ناكلين

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۷۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب زن، هنر، قدرت

نظرات