دانلود کتاب زندگی جنسی زنان

تاریخ انتشار : 20 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان زندگی جنسی زنان

توضیحات:

از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسانی، وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. انسان موجودی چندبعدی است که بخش مهمی از ماهیت پیچیده او را میل به زندگی جمعی و پیوندجویی با همنوع تشکیل می دهد. اما با متمدن تر شدن جوامع انسانی و دستیابی آدمیان به ابزار و فنون برتر رفته رفته این نیاز به تعلق و دوست داشتن رنگ می بازد و درنده خویی ها و جاه طلبی های این موجود خاکی روزبهروز او را از یک زندگی صلح آمیز و آرام باز می دارد و به سوی انزوا و تک روی سوق می دهد. از ان رو، شاید بتوان با شناخت صحیح ابعاد پیچیده این موجود خاکی و درک و فهم نیازهای اساسی وی در زمینه ارتباط انسانی، بستری مناسب را برای پیشگیری از به انحراف کشیده شدن انگیزه ها و نیازهای او فراهم ساخت.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: زندگی جنسی زنان

نوع فایلنویسنده: دکتر محمدرضا نیکخو

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۰۸

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب زندگی جنسی زنان

نظرات