دانلود کتاب زن و مساله ازدواج

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان زن و مساله ازدواج

توضیحات:

نقش زن در ازدواج

پس از اعتقاد به اصل اصیل ازدواج میخواهیم جایگاه زن را در این زمینهبررسی نموده و به نقش حساس و خطیر او در این جهان آشنا گردیم از نظر قرآنکریم با توجه به آیه ۲۰ سوره روم زن موجودي آرامش بخش لقب گرفته است درقرآن در مورد بهشت هم این تعبیر آرامش بخشی را مینگریم و میتوانیم دو معنی رادر نظر بیاوریم ۱ – محصول عمل زن نتیجهاش بهشت است و آرامش ۲ – سنخیت زن و بهشت یکی است با توجه به کلمه جهاد لزوم سختی و مبارزه با هواي نفس در این مسئله بخوبی روشن میگردد. زیرا اگر نقش او در این جهت سهل و آسان میبود هرگز لقب جهاد رانمیگرفت جهاد یعنی کوشش و تلاش خستگیناپذیر و مبارزهاي جدي و بی امانو مداوم اصولاً زندگی اجتماعی نیاز به قاعده و ضابطه دارد بر اعضاء واجب است ازقواعد پیروي نمایند

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: زن و مساله ازدواج

نوع فایلنویسنده: محمدحسین حسینی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب زن و مساله ازدواج

نظرات