دانلود کتاب شعر رساله عشق

تاریخ انتشار : 7 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان رساله عشق

توضیحات:

عشق ارچه بلای روزگار است خوش است

وین باده اگرچه پرخمار است خوش است

ورزیدن عشق اگر چه کاری صعب است

چون با تو نگاری سر و کار است خوش است.

چون صبح ولای حق دمیدن گیرد

جان در تن زندگان پریدن گیرد

حایی برسد مرد که در هر نفسی

بی‌زحمت چشم دوست دیدن گیرد

منگر تو بدانکه ذوفنون آید مرد

در عهد وفا نگر که چون آید مرد

از عهدهی عهد اگر برون آید مرد

از هر چه گمان بری فزون آید مرد

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: رساله عشق

نوع فایلنویسنده: سیف الدین باخرزی

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۶

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب رساله عشق

نظرات