دانلود کتاب صد میدان

تاریخ انتشار : 7 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان صد میدان

توضیحات:
و گویندگان این علم سه مردانند: یكی اهل تحقیق، و دیگر اهل سماع، و سدیگر اهل دعوی. محقق از یافت نور بر سخن وی پیدا، و اهل سماع از سماع بیگانگی بر سخن وی پیدا، و اهل دعوی بر دعوی وحشت و بی حرمت بر سخن وی پیدا. اسناد این علم یافتست، و نشان درستی آن سر انجام آن. و آن هزار مقام را یك طرفة العين از شش چیز چاره نیست: تعظیم امر و بیم مكر، و لزوم عذر، و خدمت بسنت، و زیستن برفاقت، و برخلق بشفقت. و هر چند كه شریعت همه حقیقتست و حقیقت همه شریعت، و بنای حقیقت بر شریعت است؛ و شریعت ب یحقیقت بیكارست، و حقیقت بی شریعت بیكار، و كاركنندگان جز ازین دو بیكارست.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: صد میدان

نوع فایلنویسنده: خواجه عبدالله انصاری

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۴

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب صد میدان

نظرات