دانلود کتاب طرح همیار کارآفرین

تاریخ انتشار : ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان طرح همیار کارآفرین

توضیحات:

امروزه که کار و فعالیت شکل تازه ای به خود گرفته است و به سوی خودکارفرمایی و خوداشتغالی در حرکت است. کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایجاد می کنند. تجارب کشورهایی مانند ژاپن، کرده جنوبی، مالزی و هند آکنده از فعالیت های چشمگیر کارآفرینانی بوده است که امروزه به توسعه یافتگی کشور خود می بالند. باید توجه داشت که کارآفرینان تنها به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نمی پردازند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: طرح همیار کارآفرین

نوع فایلنویسنده: مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب طرح همیار کارآفرین

نظرات