دانلود کتاب عشق و خیانت

تاریخ انتشار : 16 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان عشق و خیانت

توضیحات:
اول باید این میدان و منظره دلگشا و بی نظیر را که حکایت ما در آن رخ می دهد در نظر خوانندگان محترم مجسم سازیم. ده مذکور بر ارتفاع کوهی واقع و به اطراف مسلط است.
طرف چپ راهی که از دربند به طرخه می رود سلسله جبال قفقاز که پوشیده از جنگلهای انبوه است، دیده می شود. سمت راست، ساحل بحر خزر است، یعنی مکانی که چون امواج دریا به آنجا می رسند نوای خوش یا نوحه جاودانی خود را نابود می سازند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: عشق و خیانت

نوع فایلنویسنده: الکساندر دوما

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۰۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب عشق و خیانت

نظرات