دانلود کتاب علل بزرگی غدد لنفاوی

تاریخ انتشار : 9 ژانویه 2017

 

کتاب علل بزرگی غدد لنفاوی

توضیحات:

گره های لنفاوی اندام بیضی شکل از سیستم ایمنی بدن، به طور گسترده ای در سراسر بدن از جمله زیر بغل و معده و مرتبط با عروق لنفاوی پخش شده است. غدد لنفاوی شامل سلول های ب و ت و سایر سلولهای ایمنی می باشد. غدد لنفاوی به عنوان فیلتر و یا تله ذرات بیگانه مانند برخي سلول هاي سرطاني عمل می کنند و در عملکرد صحیح سیستم ایمنی بدن مهم هستند. آنها شدیداً با گلبول های سفید خون به نام لنفوسیت ها و ماکروفاژها بسته بندی شده اند.تغییرات ظاهري غدد لنفاوي میتواند یک علامت از یك بیماري باشد.تبدیل شدن آنها به التهاب یا بزرگ شدن در شرایط مختلف، که ممکن است از پیش پا افتاده، مانند عفونت گلو محدوده، به تهدید کننده حیات مانند سرطان غدد لنفاوي، مثانه، خون و یا ایدز باشد( در اكثر بیماري ها غدد لنفاوي قرمز رنگ هستند و درد شدیدي دارند).

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: علل بزرگی غدد لنفاوی

نوع فایلنویسنده: عزیزه افخم ابراهیمی، مریم زارع، زهرا طاهری فر، سیده حامده انفرادی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷۹

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب علل بزرگی غدد لنفاوی

نظرات