دانلود کتاب عوارض بیماری ام اس

تاریخ انتشار : 10 ژانویه 2017

 

کتاب عوارض بیماری ام اس

توضیحات:

ام اس هنگامی در بدن آغاز می شد که گلبول های سفید که نقش دفاعی در بدن دارند به میلین که حفاظتی برای رشته های عصبی است و کمک می کند که پیام های الکتریکی با سرعتی چندین برابر منتقل شوند، بجای یک عامل بیگانه حمله می کنند و هر بار که این گلبول ها به رشته های اعصاب مربوط به یکی از اندام های بدن حمله کنند، آن اندام دچار مشکل می شود.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: عوارض بیماری ام اس

نوع فایلنویسنده: رضاپوردست گردان

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۹

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب عوارض بیماری ام اس

نظرات