دانلود کتاب قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

تاریخ انتشار : 16 دسامبر 2016

کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت

کتاب قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

توضیحات:

دانستن چگونگي رفتار با مردم به اندازه شايستگي هاي فني و مديريتي اهميت دارد . به بدترين كارفرمايي كه تاحال داشته ايد فكر كنيد . بياد آوريد كه چطور فقدان مهارتهاي رفتار با ديگران در او باعث دلسردي و عدم بهره ور ي ديگران و خروج شما با نااميدي گرديد.

يك انسان موفق نيمي كارمند است، نيمي سياستمدار .او مي داند كار كردن با ديگران بخصوص در دنياي كنوني كه مملو از انسانهاي دمدمي مزاج و زود رنج است، روال ارتباطي خاصي را مي طلبد . او سخن يكي از بزرگان جامعه شناس ك ه “هنگام برخورد با مردم بخاطر داشته باشيد با مخلوقات منطق طرف نيستيد،بلكه بامخلوقات احساسات،موجوداتي كه سرشارازتبعيض،روحيات پيشداوري و تعصب مي باشند، و با غرور و خودبيني دست بگريبانند طرف هستيد،” را مد نظر دارد.

خصوصیات این کتاب

 پایایینام کتاب: قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

نوع فایلنویسنده: ناشناس

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

 دانلود مستقیم و رایگان کتاب قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

نظرات