دانلود کتاب كارآفريني چيست؟

تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان كارآفريني چيست؟

توضیحات:

ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان: ديويد مك كللند از استادان روانشناسي دانشگاه ” هاروارد آمریکا”  كه اولين بار ” نظريه روانشناسي توسعه اقتصادي” را مطرح نمود، معتقد است كه عامل عقب ماندگي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خلاقيت فردي است بنابر عقيده ايشان با يك برنامه صحيح تعليم و تربيت مي توان روحيه كاري لازم را در جوامع تقويت نمود، به گونه اي كه شرايط لازم براي صنعتي شدن جوامع فراهم آيد.

كارلند و همكارانش اهم ويژگيهايي را كه در مورد كارآفرينان مورد بررسي واقع و تاييد شده بودند، جمع آوري نمودند كه اهم آنها عبارتند از:

-نياز به توفيق

-تمايل به مخاطره پذيري

-نياز به استقلال

-كارآفرينان داراي مركز كنترل دروني هستند.

-خلاقيت

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: كارآفريني چيست؟

نوع فایلنویسنده: مسعودساری

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۵

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب كارآفريني چيست؟

نظرات