دانلود کتاب مؤلفه های رفع بیکاری

تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان مؤلفه های رفع بیکاری

توضیحات:
برای اجرای این الگو در کشور ایران، باید به استانداریها اختیار بیشتری اعطا شود تا آنها کارگاه های کوچک و خانوادگی را حمایت کنند.. برای نظارت بر کار استانداریها باید یک شورایی تشکیل شود. بهترین راه حل:

تشکیل شورای استان است که در قانون اساسی پیش بینی شده است. برای جلو گیری از هزینه اضافی، مناسب است، اعضای شورای استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در همان استان باشد. از این طریق یک شورای تصمیم گیری در استانها وجود خواهد داشت. و استاندار می تواند مسئولیت توسعه کارگاه های کوچک و خانوادگی را بعهده گیرد. شاید راه حل های دیگری برای حمایت از کارگاه های کوچک عنوان شود. ولی در دنیای امروزی تشکیل شورای استان بعنوان کار آمد ترین پیشنهاد شناخته شده است.

چون توسعه و گسترش فعالیت های کوچک و خانوادگی در صورتی می تواند موفق عمل کند که مسئولش دولت های محلی و تصمیم گیرندگانش هم همان نمایندگان مجلس در همان محله باشند. آنها می دانند در آن منطقه چه فعالیت هایی می تواند توسعه یابد. و چه کارهایی باید انجام گیرد. در کشور ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جذب آرا معمو لاًبه رفع بیکاری در منطقه خود اشاره میکنند ولی قانوناً هیچ وظیفه ای در این زمینه ندارند. لذا وقتی وارد مجلس می شوند. تقریباً از این بابت خلع سلاح می شوند و کاری برای بیکاران جامعه خود نمی توانند کنند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: مؤلفه های رفع بیکاری

نوع فایلنویسنده: احمد قربانی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب مؤلفه های رفع بیکاری

نظرات