دانلود کتاب ماهنامه کارآفرینی ستکا(شماره ۴)

تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان ماهنامه کارآفرینی ستکا (شماره ۴)

توضیحات:

بازاریابی ایمیلی چیست؟
بازاریابی ایمیلی فرمی از بازاریابی مستقیم است که از ایمیل به عنوان یک ابزار اطلاع رسانی پیام های تجاری به مخاطبین استفاده می کند. در تعریف جامع تر، هر ایمیلی که به یک مشتری فعلی و یا بالقوه ارسال می شود می تواند تحت عنوان بازاریابی ایمیلی قرار بگیرد. گرچه معمولا این ایمیل ها در سه گروه ذیل قرار می گیرند:
۱- ارسال ایمیل با هدف تقویت رابطه یک کسب و کار با مشتریان فعلی و قبلی خود و تشویق وفاداری در مشتریان و تکرار خرید.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: ماهنامه کارآفرینی ستکا (شماره ۴)

نوع فایلنویسنده: نجمه اشکوری

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب ماهنامه کارآفرینی ستکا (شماره ۴)

نظرات