دانلود کتاب ماهنامه کارآفرینی ستکا (شماره ۲)

تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان ماهنامه کارآفرینی ستکا (شماره ۲)

توضیحات:

خروجی برنامه ریزی استراتژیک نیز با بررسی موارد بالا به انتخاب چند موضوع یا جهت گیری استراتژیک عمومی محدود می شد. این موضوع ها و جهت گیری ها بسیار کلی بودند. برای مثال نفوذ به بازارهای جدید یا کاهش قیمت تمام شده که می توانستند برای هر سازمانی به کارروند. در برخی موارد نیز برنامه ای عملیاتی توصیه می شد که در اغلب مواقع به سایر خروجی های پروژه ها ارتباط نداشت.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: ماهنامه کارآفرینی ستکا (شماره ۲)

نوع فایلنویسنده: نجمه اشکوری

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب ماهنامه کارآفرینی ستکا (شماره ۲)

نظرات