دانلود کتاب محافظت از گوش در عملیاتهای امدادی و نجات در کشور

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2017

 

کتاب محافظت از گوش در عملیاتهای امدادی و نجات در کشور

توضیحات:

آناتومی گوش :
گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است . امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش درونی را این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و…)و به اعصاب شنوایی می رسند. ساختمان گوش به طور کلی از سه قسمت تشکیل یافته است.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: محافظت از گوش در عملیاتهای امدادی و نجات در کشور

نوع فایلنویسنده: مهندس وحید بهروان

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۳

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب محافظت از گوش در عملیاتهای امدادی و نجات در کشور

نظرات