دانلود کتاب مدیریت بازاریابی و فروش

تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان مدیریت بازاریابی و فروش

توضیحات:

بازاریابی در جستجوي افقهاي دوردست و رسیدن به مرحله توسعه است.

مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامهریزي و اجراي پندار توزیع ایده، کالا و خدمات به قصد انجام مبادلاتی که به تامین اهداف انفرادي و سازمانی منجر گردد. برخلاف استنباط سطحی رایج، که مفهوم بازاریابی را ایجاد تقاضا براي محصول میداند، بازاریابی به طیف وسیعی از فعالیتها اطلاق میگردد که از تحقیقات بازاریابی، برنامهریزي، اجرا و کنترل تقاضا تشکیل شده است. مدیر بازاریابی، در چارچوب برنامه ي بازاریابی، در مورد بازارهاي هدف، تولید کالاي جدید، قیمت گذاري، کانالهاي توزیع کالا، ارتباطات، برندسازي و تبلیغات، فعالیت هاي لازم براي رسیدن به اهداف سازمانی را ساماندهی و هدایت میکند.
بازار به مجموعهاي از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا یا خدمت اطلاق میشود. از نظر تاریخی، بازار به محلی اطلاق میشود که خریداران و فروشندگان براي مبادله کالا یا خدمات به آن مراجعه میکنند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: مدیریت بازاریابی و فروش

نوع فایلنویسنده: علی آزادگان

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در کسب و کار

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب مدیریت بازاریابی و فروش

نظرات